home > products > Outdoor Carabine Accessories > TY-AH007TN

[ Outdoor Carabine Accessories ]

TY-AH007TN
Carabiner Alum. T7/ 11mm x 111mm TN
BL: 25kN
TUNG YI STEEL WIRE CO.,LTD.
No.342 Chung Shan Rd.,Tongsiao Township,Miaoli County,Taiwan 357,R.O.C.
TEL:886-37-792666,792667 FAX:886-37-793666
E-mail: web@tungyi.com www.tungyi.com