home > products > Outdoor Carabine Accessories > TY-AH015

[ Outdoor Carabine Accessories ]

TY-AH015

Alum Hook. T7 / 63mm x 84mm x open 11mm
BL:22kN

TUNG YI STEEL WIRE CO.,LTD.
No.342 Chung Shan Rd.,Tongsiao Township,Miaoli County,Taiwan 357,R.O.C.
TEL:886-37-792666,792667 FAX:886-37-793666
E-mail: web@tungyi.com www.tungyi.com