home > products > Outdoor Carabine Accessories > TY-BC6421

[ Outdoor Carabine Accessories ]

TY-BC6421
Alum. T6061/ 42mm---outdoor series
TUNG YI STEEL WIRE CO.,LTD.
No.342 Chung Shan Rd.,Tongsiao Township,Miaoli County,Taiwan 357,R.O.C.
TEL:886-37-792666,792667 FAX:886-37-793666
E-mail: web@tungyi.com www.tungyi.com